سمینار ارائه پروژه‌ درس ساختار سازمانی

سمینار ارائه‌ی درس ساختار سازمانی                                              تاریخ خبر: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
موسسه آموزش عالی آزاد بهار
دکتر فرضی‌پور
۲۹ تیر۹۷

هدف از برگزاری این سمینار در سه مورد خلاصه میشود:

هدف اول مبتنی بر هدف مجموعه، یعنی «ترکیب علم و عمل»، می‌باشد؛ فهم عمیق‌ترِ مفاهیمِ آموخته‌شده‌ در طول دوره، به‌وسیله‌ی تحلیل ساختار، امور مربوط به سازمان‌دهی و ارائه‌ی پیشنهادِ تغییرِ ساختاری، برای بهبود وضعیت کیس ها و کسب‌وکارهای دنیای واقعی هدف دیگر، آشنایی با انواع ساختار‌ در شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب‌وکارهای موجود در بازار و همچنین ایجاد ارتباط و همکاری بین آن‌هاست و انجام پروژه به‌صورت تیمی، هدف دیگری بود برای تمرینِ کار گروهی، ارائه مؤثر و پیاده‌سازی آموخته‌هایی که علاوه بر مجموعه‌های بزرگ و سازمان‌ها، در گروه‌های کوچک نیز موجود و قابل‌درک است؛ از نقش‌پذیری‌های افراد حاضر در گروه، تقسیم‌کار بین یکدیگر، مدیریت و رهبری و ساماندهی گروه و یافتن پتانسیل و استعداد افراد تا مشاهده‌ی انواع تعارضات مثل تفاوت دیدگاه‌ها و تفاوت راه‌حل‌های پیشنهادی و راهکاری‌های برطرف کردن آن تعارضات

موسسه آموزش عالی آزاد بهار