باور به تغییر

«کسانی که در این جهان پیشرفت می‌کنند، افرادی هستند که به پا می‌خیزند و به جست و جوی شرایطی می‌گردند که می‌خواهند، و اگر نتوانند پیدایشان کنند، آن‌ها را می‌سازند » (جرج برنارد شاو)

باورهای محدود کننده تغییر

مثال‌هایی از باور‌های محدود کننده که افراد در زمان تغییر دارند، شامل این موارد است:

۱٫ من نمی‌توانم این کار را انجام دهم.

۲٫ من نمی‌توانم تغییر کنم.

۳٫ آن‌ها به من توجه نمی‌کنند.

۴٫ من اصلا نمی‌توانم این مطلب را یاد بگیرم.

۵٫ هر چه پیش می‌رود، بدتر می‌شود.

۶٫ پول / امکانات کافی وجود ندارد.

۷٫ این شرکت نمی‌تواند تغییر کند.

۸٫ باورهای توانمند کننده تغییر

نقطه‌ی مخالف باورهای محدود کننده

مثال ‌:

۱٫ همیشه راه بهتری هست.

۲٫ همیشه راه حلی هست.

۴٫ تغییر یک اصل طبیعی است.

۵٫ من پیش‌تر موفق شده‌ام و حالا هم موفق خواهم شد.

۶٫ من توانایی تغییر کردن را دارم.

همیشه راه حلی هست اعتقاد و باور همیشگی مردان بزرگ جهان ماست