به تعويق انداختن قضاوت

ايده‌های خلاق در ذهن همه وجود دارند اما بدليل ترس يا طرد در همانجا مخفی می‌مانند. محيطی عاری از قضاوت خلق كنيد تا شاهد جاری شدن سيل عظيم خلاقيت باشيد.

الكس آزبورن

افراد متاسفانه به محض شنيدن ايده‌ها دست به قضاوت می‌زنند و اغلب همين قضاوت را بر روی ايده‌های خودشان هم حتی پیش ازآنكه آن‌ها را با كسی مطرح كنند، اعمال می‌كنند. قضاوت كردن می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. شما چه عاشق يك ايده شده و چه از آن متنفر شويد درهر صورت در خصوص آن ايده قضاوت كرده‌ايد، اما هنگامی‌که به ايده جديدی می‌پردازید ضروری است كه قضاوتتان را به تاخير بياندازيد. به تعويق انداختن قضاوت يكی از مهم‌ترين اقدامات برای شكوفايی خلاقيت است هرچند كه عمل کردن به آن بسيار دشواراست. هنگامی‌که نسبت به ” قضاوت ” هوشيار باشيد می‌توانيد آن‌را در خود و دیگران تشخيص دهيد. ما در دنيای امروز كه عصر سرعت است، مهارت‌های بررسی اجمالی، مطابقت دادن ایده‌ها با دانسته‌هایمان و رد كردن سريع ايده‌ها را آموخته‌ایم. اما قضاوت سريع باعث ناديده گرفتن فرصت‌ها و امكانات محتمل و در نهايت منجر به خاموشی خلاقيت می‌شود. به جای از نظر گذراندن سطحی، مطابقت دادن با دانسته ها و رد كردن سريع ايده‌ها، بايد ياد بگیریم كه آرامش داشته باشیم، گوش کنیم و درك نماييم.

آیا آماده‌اید تا قضاوتتان را به تاخير بياندازيد؟ در ۲۴ ساعت آينده قضاوت خودتان را مورد بررسی قرار دهید و سعی كنيد به مسائل از نقطه نظر دیگری نگاه كنيد.

چه ایده‌ای را دوست داشته و يا دوست نداشته باشيد سعی کنید قضاوتتان را برای حداقل چند دقيقه به تاخير بياندازيد.