متفاوت فکر کنید(داستان شرکت اپل و استیو جابز)

اینجا مربوط به انسان‌های احمق است.
انسان‌هایی یاغی، بدقواره و مشکل ساز!
هیچ کس مناسب سمت خود نیست! به هم ریختگی سازمانی!
افرادی که نگاهی متفاوت به موضوعات دارند.
آن‌ها به دنبال قوانین نیستند و هیچ ارزشی برای وضعیت موجود قائل نیستند.
می‌توانید آن‌ها را رد کنید، با آن‌ها مخالفت کنید، به آن‌ها ارزش بدهید و یا آن‌ها را بد نام نمایید.
ولی آنچه را که نمی‌توانید انجام دهید این است: غفلت ازآن‌ها محال است
چرا که آنها همه چیزرا تغییر می‌دهند.
آنها برای مسابقه آینده آماده‌اند.
و وقتی دیگران آن‌ها را احمق می‌بینند، ما آن‌ها را نابغه می‌دانیم.
چرا که انسان‌های به ظاهر احمق قادرند دنیا را تغییر دهند.

متفاوت فکر کنید
متنی که خواندید بخشی ازفیلم نامه تبلیغاتی شرکت اپل است برای معرفی این شرکت.
اگر می‌بینیم که شرکت اپل توانسته است محصولات جدید و متفاوتی را وارد بازار کند تردید نکنید که این موفقیت از اثرات استفاده از کارکنان متفاوت با افکاری متفاوت بوده است. و شرکت اپل بخش مهمی از همه این پیشرفت‌ها وتفاوت‌ها را مدیون یکی از پیشروترین و خوش فکر‌ترین مدیران قرن استیو جابز می‌باشد.
استیو جابز چند روز پیش به علت بیماری از مدیر عاملی شرکت اپل استعفا داد و البته جایگاهش به خاطر ایجاد محصولات متفاوت و مهم‌تر از آن ایجاد افکار جدید در دنیای مدیریت حفظ خواهد شد.