کارکنان و مدیران چگونه می‌توانند مدل‌های ذهنی خود را تغییر دهند؟

چگونه مدل‌های ذهنی را تغییر دهیم؟

گام اول- بپذیریم که آنچه برداشت ما از واقعیت است، ۱۰۰% با واقعیت انطباق ندارد.
گام دوم- آگاهانه بررسی کنیم برداشت ما از واقعیت با خود واقعیت چقدر فاصله دارد.

مهارت‌های لازم برای تغییر مدل های ذهنی
مهارت چگونه اندیشیدن: یاد بگیریم آهسته‌تر فکرکنیم تا بتوانیم خطاهای شناختی را در تفکرمان شناسایی کنیم.
مهارت پرسش و پاسخ: سعی کنیم مدل‌های ذهنی خودرا با دیگران در نظر بگذاریم و نظرات آن‌ها را جویا شویم.
•سعی کنیم افکارمان را روی کاغذ بیاوریم تا بتوانیم آنها را تحلیل کنیم.

مهارتهای لازم برای تغییر مدل های ذهنی مهارت چگونه اندیشیدن

مهارت چگونه اندیشیدن: یاد بگیریم آهسته تر فکرکنیم تا بتوانیم خطاهای شناختی را در تفکرمان شناسایی کنیم.

۱٫ از تعمیم دادن تجارب شخصی و تئوری سازی‌های بی‌پایه و اساس اجتناب کنیم. برای اجتناب از این مشکل سوالات زیر را از خود بپرسید:
•من این اعتقاد و یا تئوری را بر اساس چه اطلاعاتی ساخته ام؟
•آیا تا به حال به موردی برخورده‌ام که این تئوری را نقض کند؟
•آیا تا به حال به ذهنم خطور کرده که ممکن است تئوری من اشتباه باشد؟

مهارتهای لازم برای تغییر مدل‌های ذهنی مهارت چگونه اندیشیدن

۲٫ تکنیک جدول دو ستونی برای نمایان کردن مدل‌های ذهنی: قالبا در حین گفتگو با دیگران افکاری به ذهنمان خطور می‌کند که آنها را بیان نمی‌کنیم ولی بر اساس این افکار صحبت می‌کنیم و یا عکس العمل نشان می‌دهیم.