کارگاه یافتن و ساختن معنای زندگی

کارگاه یافتن و ساختن معنای زندگی

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱

در دنیای امروز یکی از مشکلات این است، که چون افراد معنایی برای زندگی خود متصور نیستند و یا معنای درستی برای زندگی انتخاب نکرده‌اند، اغلب احساس نارضایتی می‌کنند و خوشنود نیستند.

در این ورکشاپ بر مبنای خودشناسی، تحلیل شخصیت، مدل ذهنی و جهان‌بینی، سعی در یافتن و ساختن معنای زندگی خواهدشد.

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تلفن تماس:   ۰۲۱۸۸۷۳۰۱۸۴