کتاب شناسی توصیفی پیتر دراکر

عناوین کتاب‌هایی که پیش روی شماست معرفی همه کتاب‌های دراکر نیست. کل کتاب‌ها در کتابی به نام «روز شمار دراکر» (Daily Drucker 2004) معرفی شده که توسط سازمان فرهنگی فرا چاپ شده است.

«فرجام انسان اقتصادی» ۱۹۹۵ (چاپ اول نیویورک،۱۹۳۹)
این اثر نخستین کار تمام عیار دراکر است. این کتاب بررسی تشخیص دولت تمامت‌خواه و نخستین کتابی است که به ریشه‌یابی تمامیت خواهی پرداخته است. دراکر در این کتاب دلایل برآمدن فاشیسم را برشمرده، از نبود و ناتوانی نهادهای جا افتاده که به برآمدن فاشیسم منجر شد سخن می‌گوید. او از عوامل تحرک جامعه توتالیتر شناختی به دست داده و کمک کرده انگیزه‌ها و آرمان‌های تمامت خواهی را بشناسیم تا بتوانیم مــــانع حدوث چنین فاجعه‌ای در آینده شویم. ایجاد یا پروراندن نهادهای اجتماعی، دینی، اقتصادی و سیاسی، به طوری که بتوانند کارآمد و اثربخش باشند، پیدایش فضایی را که غالبا دولت تمامت خواه از دل آن سر بر می کشد، مانع می شود.

«آینده انسان صنعتی» ۱۹۹۵ (چاپ اول نیویورک، ۱۹۴۲)
در این کتاب دراکر به توضیح مقتضیات و لوازم جامعه کارآمد، از طریق طرح نظریه‌ای برای جامعه به طور عام و برای جامعه صنعتی به طور خاص، پرداخته است. در آینده انسان صنعتی، پیتر دراکر به توضیح لوازم و بایدهای هر جامعه می‌پردازد تا جامعه مشروع و کارآمد گردد. چنین جامعه ای به فرد تشخص می دهد و برای او نقش قایل می شود. کتاب به این پرسش پاسخ می دهد که: چگونه می توان در جامعه صنعتی، باتوجه به چیرگی قدرت مدیریت و بنگاههای اقتصادی، آزادی فرد را حفظ کرد؟
این کتاب، که پیش از ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم نوشته شده است، به آینده اروپای پس از جنگ با خوش بینی می نگرد و بر امیدها و ارزشهای آن، در آن هنگامه ناامیدی، تاکید می‌ورزد. کتاب این پرسش را جسورانه به میان می آورد که: «دوست داریم دنیای پس از جنگ چگونه دنیایی باشد؟»

«مفهوم بنگاه» ۱۹۹۳(چاپ نخست نیویورک۱۹۴۶)

«جامعه نوپدید»  ۱۹۹۳ (چاپ اول نیویورک،۱۹۵۰)
پیتر دراکر در این کتاب، نوشته‌های قبلی خود آینده انسان صنعتی و مفهوم بنگاه را بسط داده و تحلیلی نظام یافته و به سامان از جامعه صنعتی، که از دل جنگ جهانی دوم سربرکشیده، به دست می دهد. او به تحلیل بنگاه‌های بزرگ کسب و کار، دولت‌ها، اتحادیه‌های کارگری و تبیین جایگاه فرد در بافت اجتماعی آن نهادها می‌‌پردازد.
پس از نشر جامعه نوپدید جرج هگینز (G.G. HIGGINS) در مقاله‌ای نوشت : «دراکر چون نویسنده ای هوشمند و مدرن به واکاوی مشکلات روابط صنعتی در یک شرکت یا یک بنگاه پرداخته است. او در همه مسایل علم اقتصاد، علم سیاست، روان شناسی صنعتی و جــــامعه شناسی صنعتی وارد شده و به شیوه ای ستایش آمیز یافته‌های هر چهار رشته را هماهنگ ساخته و به طور موفقیت آمیز از آن‌ها برای حل مشکلات (بنگاه) استفاده کرده است»
دراکر معتقد است، علائق کارکنان، مدیریت و بنگاه با علائق جامعه قابل انطباق است. او ایده «جامعه کارخانه‌ای» را مطرح می‌کند که در آن کارکنان تشویق به پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر و «مدیرانه» عمل کردن می‌شوند. او بقای اتحادیه‌های کارگری را – اگر کارکنان چون مدیران رفتار کنند محل تردید میداند.

آیین مدیریت، ۱۹۹۳ (چاپ اول نیویورک، ۱۹۵۴)
این کتاب برجسته، نخستین کتابی است که مدیریت را چون یک آیین و یک رشته علمی تعریف می‌کند. از این رو دراکر را باید بنیادگذار رشته مدیریت مدرن دانست. سده‌هاست که مدیریت رایج بوده است، اما در این کتاب مدیریت به سان یک رشته علمی، که می‌توان آن را یاد گرفت و یاد داد، به طور نظام یافته تعریف می‌شود. این کتاب رهنمودی است نظام‌مند برای مدیرانی که می‌خواهند اثربخش و بهره‌وری خود را بهبود بخشند. در این کتاب، مدیریت هدف بین به مثابه یک فلسفه ناب مدیریت مطرح می‌شود که علائق بنگاه را با علائق مدیران و بازیگران سازمان در هم می آمیزد. او از شرکت‌هایی چون فورد، جنرال الکتریک، سیرز، روبوک و شرکا، جنرال موتورز، آی.بی.ام و ای.تی.اند تی شاهد آورده است.

«آمریکای بیست سال بعد» نایاب (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۵۷)
پیتر دراکر در این مجموعه جستارها در باره مقولاتی بحث می‌کند که بنابر اعتقاد او در آمریکا دارای اهمیت است، از جمله کمبود نیروی کار در آینده، اتوماسیون، انباشته شدن ثروت در دست شماری اندک، تحصیل در کالج، مسایل سیاسی آمریکا، و شاید مهمتر از همه، نابرابری فزاینده میان «داراها» و «ندارها» دراکر در این جستارها رویدادهای مهمی را شناسایی میکند که «پیش از این روی داده» و تکلیف آینده را معلوم می‌کند. شناسایی «آینده‌ای که پیشتر جلوه‌گر شده» یکی از مضامین مهمی است که در بیشتر کتاب‌ها وجستارهای دراکر دیده می شود.

«نشانه های فردا» ۱۹۹۶ (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۵۷)
نشانه های فردا آینده‌ای را شناسایی می‌کند که پیشاپیش خود را در سه حوزه مهم زندگانی و تجربه بشر کرده است. بخش اول کتاب به بررسی تحول فلسفی تفکر ماشینی دکارتی و رسیدن به تفکر سیستمی اختصاص دارد، تفکری که دنیا را دنیای الگو، هدف و پیکربندی می‌داند. دراکر درباره نیاز به سامان دادن اهل علم و دانش و مردمان صاحب تجربه می‌پردازد و معتقد است تلاش مشترک آن‌ها مولفه مهم این تحول است. بخش دوم کتاب سخن از چهارپدیده می‌گوید که مردمان جهان آزاد را به چالش می‌کشد: باسوادشدن جامعه، توسعه اقتصادی، زوال اثربخشی دستگاه دولت و فروپاشی فرهنگ شرق. به نظر می‌رسد این چهار پدیده ویژگی‌های جامعه آخر قرن بیستم است. دراکر در دیباچه‌ای که بر چاپ دوم این کتاب نوشته است. در یافته‌های مهم نشانه‌های فردا بازنگریسته و اعتبار آن‌ها را با محک دل‌مشغولی‌های زمانه حاضر سنجیده است.

«مدیریت بر مبنای نتیجه» ۱۹۹۳(چاپ نخست،نیویورک۱۹۶۴)

«مدیر اثر بخش» ۲۰۰۲(چاپ نخست،نیویورک۱۹۶۶)

«عصر ناپیوستگی» ۲۰۰۳ (چاپ اول نیویورک، ۱۹۶۸)

در این کتاب، دراکر با فراست و وضوح تمام به شرح آن دسته از نیروهای تحول‌‌ساز می‌پردازد که دورنمای اقتصادی را متحول ساخته، جامعه جدیدی خلق می‌کنند. او چهار حوزه عمده گسست را که شالوده واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی معاصر را تشکیل می‌دهد، معرفی می‌کند: ۱ – انفجار فناوریهای جدید که به پیدایی صنایع مهم جدید منجر می شود، ۲ – گذار از اقتصاد بین الملل به اقتصاد جهانی، ۳ – پیدایش یک پدیده جدید اجتماعی سیاسی که سبب برانگیختن چالش‌های بزرگ سیاسی، فلسفی و روحانی می‌گردد و ۴ – جهان جدید کار فکری مبتنی بر آموزش و استلزام‌های آن. عصر ناپیوستگی طرحی است مهم و جذاب برای ساختن آینده‌ای که تا حدی زیاد هم اینک باماست.

«انسان، ایده و سیاست» نایاب (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۷۱)
این کتاب مجموعه‌ای است از ۱۳ جستار درباره مقولات جامعه – مردم، سیاست و اندیشه. علاوه براین جستارهایی در آن است درباره هنری فورد، مدیریت ژاپنی و رئیسان جمهور کارآمد. دو مقاله این کتاب، به خصوص بیانگر ویژگی‌های اندیشه دراکر است که از اهمیتی خاص برخوردار است. یکی از آن‌ها جستاری است «درباره که یرکگار» که حامی بسط خصلت‌های روحانی بشریت است.
مقاله دیگر به شرح فلسفه سیاسی جان کالهون پرداخته واصول اساسی کثرت‌گرایی آمریکا و اثر آنها بر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را توصیف می‌کند.

«فناوری، مدیریت، و جامعه» نایاب (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۷۰)
در این کتاب شرحی کلی از ماهیت فناوری مدرن و پیوندش با علم، مهندسی و دین فراهم آمده است. نیروهای سیاسی و اجتماعی موثر بر توسعه فناوری در چارچوب دگرگونی‌های وسیع سازمانی تحلیل شده است. موضع انتقادی پیتردراکر خوشایند فرهیختگان و دانشجویانی است که از اتکای فزاینده جامعه به یافتن راه‌حلهای فناورانه برای معضلات اجتماعی و سیاسی به تنگ آمده اند.
«مدیریت:وظایف،مسئولیت ها،اعمال»۱۹۹۳(چاپ نخست،نیویورک۱۹۷۳)
«انقلاب صندوقهای بازنشستگی» ۱۹۹۶ (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۷۶)
در این کتاب که بار نخست با عنوان انقلاب ناپیدا منتشر شد، دراکر شرح می‌دهد که سازمان‌های سرمایه گذار، خاصه صندوق‌های بازنشستگی، چگونه به صورت مالکان مهاربردست شرکت‌های بزرگ آمریکا درآمده و «سرمایه داران» کشور شده‌اند. او نشان می‌دهد چگونه مالکیت در دست سازمان‌های بزرگ سرمایه‌گذار قرار گرفته و چگونه از طریق صندوق‌های بازنشستگی «مالکیت ابزار تولید» بدون «ملی شدن» اجتماعی (سوسیالیزه) شده است. مضمون دیگر این کتاب سالخوردگی نیروی کار آمریکا است. دراکر چالش‌های جدیدی را که افزایش شمار کارکنان سالمند پدید می‌آورد، باتوجه به جایگاه بهداشت و درمان، مستمری بازنشستگی و تامین اجتماعی در اقتصاد و جامعه آمریکا، شرح داده و توضیح می‌دهد که چگونه سیاست آمریکا در قبضه مسایل طبقه متوسط و ارزش‌ها و علائق سالمندان قرار خواهد گرفت. دراکر در پی نوشت جدید خود بر کتاب، گفته است. چیرگی روزافزون صندوق‌های بازنشستگی نمایانگر یکی از حیرت انگیزترین جابه جایی‌های قدرت در تاریخ اقتصادی است، همچنین به آثار امروزی این جابه جایی اشاره کرده است.

«ماجراهای یک مشاهده گر» (عنوان ترجمه فارسی کتاب)، ۱۹۹۷ (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۷۸)
این کتاب مجموعه‌ای است از داستان‌ها و نقش و نگارهای زندگینامه خود نوشت پیتر دراکر. او ضمن به دست دادن تابلویی از سوانح عمر خویش، رویدادهای مهم تاریخی زمانه خود را بازکرده است. دراکر به شرح زندگانی خود از سال‌های نوجوانی در وین گرفته تا دوران جنگ خانگی اروپا، دوران طرح نوی آمریکا، جنگ جهانی دوم، و دوران پس از جنگ در آمریکا پرداخته است. بیشتر حرف‌ها از زبان شماری چهره‌های برجسته و صمیمی دوستان و آشنایان دراکر در آن سال‌ها گفته می‌شود.
ما در کنار بانکداران، روسپیان درباری، هنرمندان، اشراف، مبشران و پیشگامان، و امپراتوری سازان با چهره اعضای خاندان دراکر و حلقه دوستان نزدیکش آشنا می‌شویم و از آن جمله با چهره هایی چون زگموند فروید، هنری لوس، آلفرد اسلون، جان لوئیز، و باک مینستر فولر. این کتاب بر دوره‌ای پرآشوب و مهم، پرتوی از نور افکنده و خود دراکر را شخصیتی تصویر می‌کند که به انسان، ایده‌های نو و تاریخ دلبسته است.

«مدیریت در زمانه‌ای پرآشوب» ۱۹۹۳ (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۸۰)
این کتاب مهم و مغتنم به بحث درباره آینده نزدیک کسب و کار، جامعه و اقتصاد پرداخته است. دراکر می‌گوید«ما در حال ورود به عصری جدید، با گرایش‌های جدید، بازارهای جدید، اقتصادی جهانی، فناوریهایی نو و نهادهایی نو هستیم. مدیران و مدیریت با تلاطم حاصل از این واقعیت‌های نوپدید چگونه روبه رو می‌شوند؟ دراکر می‌گوید” این کتاب بیشتر به عمل پرداخته تا شناخت، به تصمیم تا تحلیل» کتاب درباره راهبردهای لازم برای پدیدآوردن آمادگی برای تغییر و استحاله دگرگونی‌های بزرگ به فرصت‌ها، تبدیل تهدید ناشی از تغییر به عمل‌زایا و سودآور سخن می‌گوید که روی هم رفته بر جامعه، اقتصاد و فرد اثر مثبت دارند. به گفته دراکر سازمان باید طوری ساخته شود که در برابر طوفان و تلاطم محیط تاب آورد.

«به سوی اقتصاد جدید»، نایاب (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۸۱)
دراکر در این جستارها به انواع مقولات کسب و کار، مدیریت، اقتصاد و جامعه پرداخته است. همه این مقولات به تعبیر دراکر مرتبط با «بوم شناسی اجتماعی» و به خصوص مرتبط با سازمانهاست. این جستارها بازتاب «آینده ای است که هم اینک خود را به ما نمایانده است» این جستارها بازتاب باور دراکر به این نکته است که در دهه ۱۹۷۰ دگرگونی‌هایی بنیادی در ساختار جمعیت و عوامل تحرک آن، در نقش سازمان‌ها، در رابطه میان علوم و جامعه و در نظریه‌های بنیادی اقتصاد و جامعه که مدت‌ها وحی منزل پنداشته می‌شد  پدید آمده است.

«دنیای متحول مدیر» نایاب (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۸۲)
این جستارها که نخست در وال استریت ژورنال چاپ شده است مشتمل است بر انواع عناوین. عمده بحث‌ها درباره دگرگونی‌های نیروی کار است  شغل و توقعات آنها نیروی کاری که با «جامعه کارکنان» پیوند نیرومند دارد. هم از این زاویه به دگرگونی‌های فناوری و اقتصاد جهانی نگریسته است. این جستارها گرفتاری‌ها و چالش‌های رویاروی سازمان‌های بزرگ، از جمله بنگاه‌های اقتصادی، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و سازمان‌های دولتی را برشمرده به بحث گذاشته است. این جستارها بار دیگر در وظیفه و کار مدیران، در عملکرد ایشان و سنجش و نقد آن عملکرد، و در حقوق و مزایای مدیران تأمل می‌کند. گرچه جستارها گونه گونه‌اند. اما یک مضمون مشترک دارند: دنیای متحول مدیر که در درون سازمان به سرعت تغییر می‌کند؛ تغییری با نگاه به چشم اندازها، آرزوها و حتی باتوجه به ویژگی‌های کارکنان، مشتریان و همه ذینفعان؛ دگرگونی‌های بیرون سازمان، مثل دگرگونی‌های اقتصادی، فناوری، اجتماعی و سیاسی.

«نوآوری و کارآفرینی» ۱۹۹۳ (چاپ اول نیویورک، ۱۹۸۵)
نخستین کتابی است که نوآوری و کارآفرینی را به سان رشته‌ای نظام یافته معرفی کرده است. کتاب به شرح و تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های برآمده از اقتصاد کارآفرینانه در سازمان‌های بخش خصوصی و عمومی پرداخته است. خواندن این کتاب کمکی است موثر به مدیران کارآمد، سازمان و اقتصاد. کتاب سه بخش دارد: ۱– آیین نوآوری، ۲ – آیین کارآفرینی و ۳ – راهبردهای کارآفرینی، نویسنده نوآوری و کارآفرینی را همچون رشته و آیین درنظر گرفته است و به جای تأکید بر خلق وخو و روان‌شناسی کارآفرین به کار و عمل او توجه دارد. به زعم دراکر، همه سازمان‌ها  و از جمله دولتی‌ها برای بقا و بهروزی در اقتصاد بازار باید رفتاری کارآفرینانه داشته باشند. کتاب مختصری از سیاست‌های کارآفرین و چشم‌اندازی از فرصت‌های ابداع اسلوب‌های نوآورانه در سازمان‌های جا افتاده یا نوپدید را به خواننده عرضه می‌کند.

«مرزهای مدیریت» ۱۹۹۹(چاپ نخست،نیویورک،۱۹۸۶)

«پدیده های نو» ۲۰۰۳ (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۸۹)
واقعیت‌های نوپدید، کتابی است درباره «سده آینده» نظر کتاب این است که سده آینده فرا رسیده و ما در آن پیش رفته ایم. دراکر در این کتاب سخن از «ساختار بزرگ اجتماعی» می‌گوید، از سیاست و دولت، از جامعه، اقتصاد، از سازمان‌های اجتماعی و جامعه دانشی جدید. او محدودیت‌های دولت و خطرهای «جذبه» در رهبری را شرح می‌دهد. او معتقد است سازمان آینده مبتنی بر اطلاعات خواهد بود. گرچه کتاب را نمی‌توان در زمره کارهای پیشگویانه و طالع بینانه قلمداد کرد اما تلاش دارد به دل مشغولی‌ها، مسایل، و مشاجراتی بپردازد که در آینده جامه واقعیت می‌پوشند. دراکر می‌کوشد نشان دهد امروز چه باید کرد تا به استقبال فردا برویم. می‌کوشد تا در قالب محدودیت‌های خودساخته اسلوب رویارویی با پاره‌ای از دشوارترین گرفتاری‌های امروزین، برآمده از کامیابی‌های دیروزین، را نشان دهد.
«اداره کردن سازمانهای غیر انتفاعی»۱۹۹۲(چاپ نخست،نیویورک،۱۹۹۰)

«مدیریت در خدمت آینده»۱۹۹۲

«چشم انداز زیست بوم شناسی»، ۱۹۹۳
۳۱ جستار این کتاب طی بیش از ۴۰ سال نوشته شده و شامل انواع مباحث است. اما وجه اشتراک آنها یکی است: جستار در «اکولوژی اجتماعی» و بحث درباره محیط برساخته انسان. همه این جستارها، به طریقی، به تعامل میان فرد و جامعه می‌پردازد و همه آن‌ها اقتصاد، فناوری، و هنر را ابعاد تجربه اجتماعی و توصیف کننده ارزشهای اجتماعی می‌دانند. آخرین جستار این گلچین، یعنی «درباره که یرکگار» درواقع تاکیدی است بر بعد هستی‌شناسانه، روحی و فردی مخلوق، دراکر این جستار را نوشت تا بگوید جامعه به تنهایی کافی نیست، حتی به خاطر خود جامعه. نوشت تا تاکیدی باشد بر امید. این کتاب از جهت جستارهایی که در آن گرد آمده در خور اهمیت است.

«جامعه پس از سرمایه داری»، ۲۰۰۵ (چاپ اول، نیویورک، ۱۹۹۲)
پیتر دراکر در جامعه پس از سرمایه داری نشان می‌دهد که در هر چند صدسال یک بار تحولی تند در جامعه پدید آمده و برآن بر دیدگاهش به جهان، بر ارزش‌های پایه‌اش، بر کسب وکار و اقتصادیاتش، و بر ساختار اجتماعی و سیاسی‌اش اثر گذاشته است. بنابه گفته دراکر ما در میانه زمانه دگرگونی تند دیگری قرار داریم. این تحول گذر از عصر «سرمایه داری» و «ملت – کشور» و ورود به عصر جامعه دانشی و جامعه سازمان‌ها است.
در جامعه پساسرمایه داری منبع شماره یک دانش است و گروه‌های پیشرو اجتماعی «کارکنان دانشی» خواهند بود. دراکر با نگاه به پس وپیش درباره انقلاب صــنعتی، انقلاب بهره وری، انقلاب مدیریت و حاکمیت بر شرکت‌های سهامی به بحث می‌پردازد. او از وظایف جدید سازمانها، مبانی اقتصادی دانش و بهره وری چون اولویتی اجتماعی و اقتصادی یاد می‌کند. همچنین درباره تحول دولت ملی و پدیدآمدن مگااستیت. کثرت گرایی جدید سیاسی و تحول لازم در دولت مباحثی آمده است و عاقبت دراکر در بحث دانش وارد جزئیات شده و نقش و کاربست دانش در جامعه پساسرمایه داری را توضیح می‌دهد. کتاب که به سه بخش تقسیم شده: جامعه، حکومت و دانش، ضمن نگاه جستجوگر به آینده، گذشته را به خوبی تحلیل می‌کند و چالش‌های این دوران گذار را بر می‌شمرد و راه آفرینش آینده‌ای جدید را، در صورت شناخت آن چالش‌ها و نشان دادن واکنش مناسب به آنها، پیش ما می‌گشاید.

«مدیریت در زمانه ی دگرگونی های بزرگ»۱۹۹۵

«درباره آسیا»، نایاب (چاپ اول)، توکیو، ۱۹۹۵
این کتاب حاصل گفت وشنودی است طولانی میان دو تن از برجستگان عالم کسب وکار: پیتر دراکر و ایسائو ناکااوچی. در کانون گفت و شنود آنها دگرگونی‌های پدید آمده در اقتصاد جهان و چالش‌های کنونی رویاروی بازارهای آزاد و بنگاه‌های آزاد باتوجه خاص به ‌چین و ژاپن قرار دارد. معنای این دگرگونی‌ها نزد ژاپنی ها چیست؟ ژاپن چه باید بکند تا به «سومین اعجاز اقتصادی» دست یابد؟ معنای این دگرگونی‌ها نزد جامعه، شرکت مستقل، حرفه‌ای مستقل، و مدیر چیست؟ اینها پرسش‌هایی است که دراکر و ناکااوچی در بحث درباره آینده آسیا با دل آگاهی و تیزبینی به آن پاسخ می دهند.

«درباره حرفه مدیریت»۱۹۹۸

«چالش‌های مدیریت در سده ی بیست و یکم »۱۹۹۹

«مدیریت در جامعه آینده»۲۰۰۲

گزیده ها
«مبانی فکری دراکر» ۲۰۰۱
بنابه گفته دراکر «در این کتاب که دیباچه‌ای است جامع بر مدیریت، پاسخ پرسشی داده می شود که همواره از من پرسیده اند: خواندن کدام نوشته تو واجب است؟»
کتاب حاوی ۲۶ مطلب برگزیده درباره مدیریت در سازمان. مدیریت و فرد، و مدیریت در جامعه است. در این مجموعه اصول پایه و دلواپسی‌های مدیریت و گرفتاریهایش، چالشها و فرصتهایش به خواننده نشان داده شده و ابزار ایفــــای وظایف را به مدیران، مجریان و حرفه‌ای‌ها داده تا با آن نیازهای جامعه امروز و فردا و نیز مقتضیات اقتصادی را برآورند.

«جامعه کارآمد» ۲۰۰۳
در این جستارها دراکر گزیده‌هایی از میان نوشته‌های پرشمار خود درباره انجمن‌ها و جمعیت‌ها، جامعه و ساختار سیاسی گرد آورده است. آنچه ذهن دراکر را بیشتر متوجه خود ساخته جامعه کارآمد است، جامعه‌ای که فرد در آن جایگاه و نقشی دارد. بخش‌های یک و دو کتاب از نهادهایی سخن می‌گوید که می‌توانند بار دیگر همبستگی‌هایی را پدید آورند که فروپاشی آنها به پیدایش تمامت خواهی در اروپا انجامید. این منتخبات در جریان جنگ جهانی دوم نوشته شده است. بخش سه به محدودیت‌های کفایت و شایستگی‌های دولت در قلمرو اجتماع و اقتصاد پرداخته است. در این بخش تفاوت میان دولت حجیم و دولت کارآمد مشخص شده است.

منابع:

۱-مقاله کتاب شناسی توصیفی پیتر دراکر (فضل الله امینی)
تدبیر – شماره ۱۶۴ – ۱۳۸۴

۲-کتاب روز نوشت پیتر دراک ر(مترجم:فضل الله امینی) چاپ فرا