دسته‌بندی -مقالات

چگونه از دره مرگ آموزش و پرورش خارج شویم؟

تاریخ خبر : ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ نقل از سایت تحلیلی خبری عصر ایران در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۶ همایشی تحت عنوان “نقش نظام آموزشی در توسعه کسب و کار” برگزار شد. همواره از اصلی‌ترین دغدغه‌های افراد حوزه آموزش، قانونگذاران این...

8 اصل مهم در ایجاد انگیزش درکارکنان

۸ اصل مهم در ایجاد انگیزش در کارکنان

اصل ۱: مدیران تصور می‌کنند که مهمترین عنصر انگیزش دهنده پول است، ولی واقعیت متفاوت از آن است. مردم هرچند در جستوی پول بیشتر هستند، ولی در عین حال می‌خواهند عزت نفسشان هم حفظ شود؛ و این چیزی است که برای بسیاری از کارکنان...

به تعویق انداختن قضاوت

به تعويق انداختن قضاوت

ايده‌های خلاق در ذهن همه وجود دارند اما بدليل ترس يا طرد در همانجا مخفی می‌مانند. محيطی عاری از قضاوت خلق كنيد تا شاهد جاری شدن سيل عظيم خلاقيت باشيد. ” الكس آزبورن “ افراد متاسفانه به محض شنيدن ايده‌ها دست...

مراحل پنجگانه تفویض اختیار

مراحل ۵گانه تفویض اختیار از نگاه دکتر فرضی پور آقای دکتر فرضی پور چگونه می‌توان مشکلات احتمالی تفویض اختیار را به حداقل رساند؟ بنده معتقد هستم در خصوص تفويض مراحل پنجگانه‌ای وجود دارد كه اگر رعايت شود، مشكلات این بخش...